פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 13 בנובמבר 2017

צא"י מבקשת להרחיב את הנח"ל החרדי גם לירושלים

אחרי כיבוש ירושלים העתיקה במלחמת ששת הימים צא"י - הנוער האגודתי שעמד בנשיאות גדולי ישראל, פונה לראש הממשלה להקים גרעין של נח"ל חרדי בירושלים לאור העובדה שאנשים מבין חברי התנועה שיחררו את ירושלים..


יום ראשון, 12 בנובמבר 2017

עדות מהמפגש בין מרן החזון איש לבן גוריון מה שוחחו על גיוס בנות וגיוס בני ישיבות

קטע עדות של הרב דוד פרנקל על מה שהיה בפגישת מרן בעל החזון איש עם ראש ממשלת ישראל הראשון ד' בן גוריון, ועל מה שוחחו בין השאר בענייני גיוס בנים וגיוס בנות, להלן 2 קטעים חשובים, ובהמשך הקטע המלא:

בנוגע לגיוס בנות ידוע שבפועל הורה מרן בעל החזון איש לאחייניותיו שתהיינה מוכנות למסור את נפשן בפועל אם יקחו אותן לצבא, לבן גוריון שהגיע אליו לביתו סירב מרן בעל החזון איש לומר כך במפורש למרות הצעות שונות שקיבל בנושא:


בעניין גיוס בני ישיבות בן גוריון שאל את החזון איש מדוע לא יעשו הבני ישיבות אימונים בבין הזמנים, והחזו"א השיב לו תשובה, אך אמר לתלמידיו: "אויף די טענה איז נישט גיעווען וואס צו ענטפערן" (על הטענה הזו לא היה לי מה לענות)
יום ראשון, 15 באוקטובר 2017

חשיפה: המתגייסים מסאטמר בעקבות הסכם הגאב"ד

כפי שכבר פורסם, בהסכם עליו חתמו ראשי ועד הישיבות, גאב"ד העדה החרדית והרבנים הראשיים בחודש אייר תש"ח הוסכם כי בני הישיבות יקבלו שחרור משירות צבאי, אולם כהוראת שעה יחוייבו באימונים צבאיים וחלקם אף יגוייסו לפעילות צבאית חלקית במסגרות שיטור וכו'.
במסגרת זו הוקם "גדוד טוביה" אליו גוייסו בני הישיבות, פרסומים שונים התפרסמו אודות גדוד זה ופעילותו, אולם להלן בחשיפה מיוחדת (בצילום מכתבה בעיתון שפורסמה בעבר) רשימת חיילים באחת הקבוצות בגדוד, כאשר הרשימה מציינת את שמם של הבחורים ואת הישיבה ממנה הגיעו, ביו הישיבות ניתן לראות שגוייסו תלמידים מישיבות "סאטמר", "שומרי אמונים" (=תולדות אהרן), מישיבת "אנשי מעמד" שבראשות הגר"ד יונגרייז מראשי העדה החרדית, מישיבת "חתם סופר" שאף היא הייתה מזוהה עם העדה החרדית, ומישיבות שפת אמת - גור, פורת יוסף ועוד ועוד.
בין השמות מוכרים בין הייתר הרב אהרן נחום מילצקי, לימים גבאו המסור של מרן הרב שך וגבאי בית הכנסת איצקוביץ', הרב חנינא שיף לימים משב"ק בית גור, ועוד.


יום שלישי, 29 באוגוסט 2017