יום שני, 2 בדצמבר 2013

מרנא הגר"ח מוואלז'ין זצוק"ל מסביר: כת"ר נוטה אל החומרא מחמת שאין הדבר מוטל עליו...

בתשובה מספר "חוט המשולש" מסביר מרן הגר"ח למי שהקשה על התר עגונה שלו, כי "כת"ר נוטה אל החומרא מחמת שאין הדבר מוטל עליו".
יש מפה בכדי ללמוד על ה"שמירה" שיש מי שסוברים שיש להטיל על גדולי ישראל שליט"א...