יום ראשון, 29 בדצמבר 2013

מרן הרב שך זצוק"ל: הפגנות זה לבעלי-בתים...

בקונטרס "שיחות המשגיח", להרב מנחם לאנג משגיח ישיבת "דרכי משה", מביא עדות ממרן הרב שך שנזף בבחור ישיבה שהלך להפגנה, וסולק בגין כך מהישיבה: הפגנות זה לבעלי בתים!!