יום חמישי, 26 בדצמבר 2013

יתד נאמן מסקר הפגנה למען שיחרור בני הישיבות מצה''ל בדגש על כך שבוגרי ישיבות רבים משרתים בצה''ל...

כמו"כ מובאים דבריו של ר' משה חיים שנפלד ראש ה"נחל החרדי" שהוא גם אב שכול.

א' טבת תשמ"ט