יום שני, 2 בדצמבר 2013

הגרמ"מ שולזינגר זצוק"ל על מרן הגר"ח שליט"א: יעקב אבינו לא מת!!!

הספדו של הגרמ"מ שולזינגר על מרן הסטייפלער זצ"ל בעיתון "יתד נאמן" שנת תשמ"ה, מלבד ההפלגה בשבחיו של מרן הרב שך (אז: שליט"א) בתוך ההספד על הסטייפלער, מה שע"פ ההשקפה החדשה אסור בתכלית האיסור, והוא בבחינת "קירי קירי" וכו' וכו', ניתן לראות את הביטול העצום של הגרמ"מ למרן הגר"ח שליט"א כ"יעקב אבינו לא מת"....