יום ראשון, 29 בדצמבר 2013

מרן הרב שך זצוק"ל: לא להתגרות בצבא.

הרב גרוזמן מתאר במאמר את עדותו של ידידו, רב צבאי, שהגיע להתייעץ עם מרן הרב שך זצוק"ל, בנוגע להכנסת מרצים ורבנים לחיזוק החיילים בצבא.