יום שבת, 28 בדצמבר 2013

השופר שסרב לשמש כ"בעל תוקע"...

יתד נאמן סופד לר' משה שנפלד במלאת 15 שנה לפטירתו. בראשית המאמר מצויין, כי הרב שנפלד הפסיק לכתוב לאחר פטירת הרב מבריסק, מאחר והוא רק ה"שופר", לא ה"בעל תוקע".