יום שני, 30 בדצמבר 2013

יתד נאמן ער"ש ואתחנן תשנ"ב, אמונת חכמים.

 בשנת תשנ"ב, פורסמו בעיתון יתד נאמן המוני כתבות על כבוד חכמים, ועל "מהו קנאי" ועוד, ממש מזכיר את הסדרה "לאורם נלך", הנה כתבה אחת משנה זו, אקטואלי אז כהיום.
2 קטעים מיוחדים, לאחר מכן המאמר במלואו.