יום שישי, 20 בדצמבר 2013

האם גיוס לצבא הוא יהרג ואל יעבור? דגל התורה בשנת תשס''ט תחת הנהגת הגרי''ש אלישיב הסכימה להקמת מסלולי גיוס לחרדים!


בהמשך כמה מחברי מועצג''ת של דגל התורה, כולל הגר''ש אוירבך (שלא היה אז חבר מועצת), חתמו על מכתב תקיף שדורש לקיים את ההסכם הקואליציוני,
האם עדיין אפשר לטעון כאילו הרב שך הורה בשנת תשנ"ח שכל גיוס לצבא כרוך ביהרג ואל יעבור?


 
מקור