יום שבת, 7 בדצמבר 2013

שימוש בהסכמות לספרים לצרכי בחירות - שימוש ציני.

בחירות תשמ"ט, הקנאים עושים שימוש ציני בהסכמה שכתב מרן הרב שך לר' צבי כהן, מדפיסים בצמוד את ההסכמה בה הוא כותב: הנה אין לי חלק וכו' בענייני איסור והיתר וכו' אחרי שראיתי את מכתב הרב וייס הראב"ד וכו' אמרתי גם אני... והנה פסק הראב"ד נגד בחירות...