יום ראשון, 4 ביוני 2017

צוואתו של כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן בעניין נטילת הדיחויים מועד הישיבות